Till huvudsidan               Till hall 1

Byggnation av hall 2 våren och sommaren 2010

Tillbyggnad av Museet med ytterligare en hall på 1410 m3 (78,3x18 m)

Hallen levereras av Tectum, alla markarbeten utför jag själv  (Här kommer bilder från byggnationen, fler bilder kommer efterhand)

Kraftigt försenat efter den stränga vintern så kan jag äntligen börja schakta


Jag hade plöjt extra djupt för att det skulle gå lättare


Jag gräver lös jorden och kör den sedan ut på marken intill


När det började bli långt att köra så lånade jag en vagn


När jag tippade så vek sig kolven och korgen slog ner och knäckte draget


Detta är max otur och när det är som mest brått, inte nog med det lånad vagn...


Satt uppe halva natten och hittade en vagn på blocket 10 mil norr Göteborg.

Jag köpte vagnen och fick en snabb transport


Det fungerade fin med den nya vagnen men tiden blev knapp


Jag pratade med Johnny i Vollsjö som sa att jag skulle fråga Claes om han inte kunde hjälpa mig

och köra ut det sista med sin fina hjullastare Volvo L190


Han lastar 10 ton i skopan, bär bara marken så går det undan


Leran är väldigt hård så den var svår att skala av


Jag grävde lös jorden för glatta livet och Claes körde ut den på marken intill


Allt var bortkört på några timmar, väldigt skönt..


Den vattenfyllda hålan på marken intill är nu utfylld


Nu skall jag försöka flytta bort mina 30 ton armeringsjärn


Försökte samtidigt att få lite ordning på dom


Så var det hög tid att börja gräva gräva plinthålen. (32 st) Bra med mycket maskiner..


Bra nytta av den "nya" vagnen


Ulf hjälper till att mäta höjder och ordna botten i plinthålen, Karlsson i svängen levererar grusen


Noggrann grävning så det blir plant och rätt djup


Ulfs son hjälper till att padda plintbotten


Efter ett kraftiga skyfall så fick vi byta grus i flera färdiga plinthål


Alla plinthålen är färdiga och Finja Betong kommer med plintarna, allt sker nästan på minuten så det är väldigt stressigt

Jag jobbar själv nästan alla ljusa timmar för att hinna med


Finjas folk sätter plintarna med Ulfs och min hjälp


Precisionen är fantastisk nästan millimeterpassning. För en gångs skull är det fint väder..


Isolerad kantbalk sätts på plats


Botten på en plint behöver justeras lite


Spikrakt


Marianne och Rickard inspekterar arbetena


Jag trycker in isolering i skarvarna och sedan skall där på fogmassa


Grunden på den östra sidan


Alla grundelementen på plats, allt på en dag..


Paus efter hårt arbete


Nu skall dagvattenledningar läggas och grus packas till


Paddning av kanter, här skall man kunna köra med lift..


Svetsning av skadad jordvärmeslang


Karlsson får köra massor av lass med fyllning, 24 meters ekipage går inte upp på gården så han tippar

det på sin gårdsplan och kör upp det med dragbilen


Ulf har format och armerat porttrösklarna och nu skall dom fyllas med gjutning


Det gick åt 7,5 m3 betong till tre trösklar


Kl. 20.30 samma kväll kom plåten..


Jag fick lasta av med nyinförskaffad truck, varje pall väger 1500 kg


På grund av avlastningen så blev jag försenad och hade problem när trösklarna skulle stålslipas.

Naturligtvis så skulle det regna hela tiden.


8 meters virke kom naturligtvis med 24 meters ekipage trots att det var tillsagt att det inte går att köra

 upp på gården med mer än med 18 m, Karlsson fick rycka in med sin hjullastare och bära upp virket på gården


 

Takstolarna anländer från Danmark


Kl. 08.00 börjar monteringenJag arbetar under tiden med att få planen färdig


Byggarna monterar tre rader med bräder för att stommen skall bli stående


Jag har bra nytta av min vägvält som gör ett fint arbete


Allt går snabbt


Stommen blev monterad på en dag


Nu är det brått att gräva ner dagvattenledningar och dräneringar på den västra sidan


Först dräneringsslang sedan singel och därefter dagvattenledningar


Naturligtvis så regnar det


Nu kommer lift nr 2, den är smalare för att kunna köra på den östra sidan vid planteringen


 

Jag har lagt ut duk och böjar fylla ut med asfaltkross


Det går åt mängder av material för att få rätt höjd


Igenfyllt och packat utvändigt så nu kan byggarna köra med lift överallt


Underlagsduk och takplåt monteras


Gården från nordöst


Nu är taket snart monterat


Taket från öster


 

Fler bilder kommer efterhand