Till huvudsidan

Byggnation av Hall 2 våren och sommaren 2010

Se hall 2 klicka här Hall 2


Ny hall till Museet   Hall 1

Tillbyggnad av Museet i Mossheddinge med ytterligare en hall på 450 m2 under sommaren och hösten 2007                                 

Här kommer efterhand lite bilder från byggnationen, markarbeten utföres av mig själv med en nyinköpt beg. Hydrema 806          

traktorgrävare plus div. veterantraktorer och en Hatra vält på 10 ton, Hallen bygges av Tectum, Grus och makadam levereras av

Karlsson i Svängen.                                                                                                                                                                                      

Besök av stork på gården, det var inte en som som kom utan massor, vi väntar inga barnbarn så det

måste betyda något annat. Kan det var en ny hall till museet?                                                                


 Det var minst tjugofem stycken


Moder Stork


Här skall hallen ligga


Det var till att börja skoga, fick nytta av min kranbil 


 


Hörnpinnar är utsatta av Metria och Ulf hjälper till att sätta ut profiler och snören


Grävning av hål till plintar med Hydrema 806


Jorden tippas på stycket intill med en gammal vagn och Boxer från 1965


Med lite träning så går det, inte alldeles enkelt när man inte grävt förut, sidorna på vagnen

var lite ruttna men blev inte bättre av lastningen


Trångt på arbetsplatsen


Grävning varje kväll efter arbetet


Botten i gropen måste ha rätt höjd och ligga i våg, grusen skall paddas tre gånger


Fick nytta av mitt avvägningsinstrument


Zetor 8011 från 1974 användes till att köra fram grus


15/8-07 Nu kommer plintar och sockelbalkar från Finja Betong


Fick beröm för att hålen var bra, monteringen gick på fyra timmar


Jag fick själv skimsa in alla balkarna


 

23/8-07 Timmer till reglar levereras


23/8-07  Hålen runt plintarna är nu uppfyllda med grus


Fyllning levereras av Karlsson i Svängen


 Packning, Hatra vält på 10 ton


Paddning av kanter


Nu är grunden färdig för montering av stommen


28/8-07 Stommen är levererad från Danmark


29/8-07 kl. 08.30 Uppsättning av stommen


29/8-07 kl. 10.00 Stommen nästan färdig och montering av reglar pågår


29/8-07 kl. 17.30 Slutmontering av takreglar


30/8-07 Nu är samtliga reglar på plats och vi väntar på plåten från Planja


Patrik Neglen med firman Pan-El skall montera elen


5/9-07 Nu är plåten snart monterad


Plåten till gavlarna nibblas


Vindskivor monteras


 

Hängrännor och stuprör på plats


 

Nu måste trösklarna gjutas  innan portarna kan monteras


 Trädgrenar som hänger in över byggnaden kapas bort


7/9-07 Nu är allt färdigt utom portar och el


Nu skall elen monteras


Wilma inviger första traktorn i hallen

En Volvo T 31-6 från 1951 med 6 cyl dieselmotor på 96 hk


11/9-07  Formning och armering av trösklar


Sydsten leverar betongen


Betongen pumpas in med slisk


Nu är portarna på plats


Asfaltkrossen packas med välten


     Till Hall 2    Till huvudsidan