Översyn och målning av Munktells 20-24 från 1916

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan


Köp av traktor

Tvättning och slipning av rost

Grundmålning

                                                  Täckmålning                                                           Defilering i Degeberga på Tändkulan Vänners träff                   

Stolt ägare


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan