Renovering av International 8-16 från 1920

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan

                   Köp av traktor på auktion  2002                                                    Först fick jag värma lös alla leder, sedan tvätta, 

                                                                                                                                      borsta rost och till sist spruta den med linolja                       


April 2004          Borttagning av sönderfrusna bitar


Sammansvetsning av bitarna och fastsvetsning i motorblocket. Arbetet utföres av Johnnys Mekaniska 


2006 Byte av kedjor och allmän översyn


DM i plöjning 24/10-2004


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan