September 2003   Renovering, blästring och målning av 

IH Little Genius 2 x 12" bogserad plog från 1934

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan

Plogen helt demonterad, alla bultar och leder måste värmas med gas för att kunna skiljas åt. Hål på rörliga delar

 i-svetsade, skär och vältar upplagade och tillpassade. Plogen monterad och blästrad. Det var mycket mer arbete än jag trodde.


                                                                                                 Plogen färdigmålad


                                                                                                  Provplöjt för att få alla delar tillslitna


Rickard hjälper till vid provkörning och inställning


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan