Renovering och målning av John Deere 44 bogserad plog

John Deere Nr.44 från 1945                                           Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan                       Lastning                                                                            Överlämnad Johnnys Mekaniska för sandblästring    


Blästring grundning och målning av delar till plogen 


Passade på att måla några sitsar också                                                          Plogkroppen blästrad 


Ändring från 14 till 12 tum, detta gör man med att skifta plats på åsarna                                Grundmålning                                                     


Hopsättning efter målning                                                                               Uppsmörjninmg av uppslag                                     


Plogen färdig till plöjning  Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan