Översyn och målning av Hatra Vält på 10 ton

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan


                                                                                                  Grundmålning

Täckmålning

Färdigmålad


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan