Översyn och målning av MAN B18A från 1956

2 cylindrig förkammardiesel på 18 HK

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan


    Köpa av traktor i Vellinge. Traktorn dåligt målad och i fel färg. Motorn startar ej. Regulatorn fastrostad.

Renovering av regulator och pump, tvättning demontering och slipning.                              


                Slipning och spackling av alla lösa delar                                                  Maskering av hjulen


                                                     Nu är hjulen målade   


                 Grundningen färdig                                                           Finjustering efter färdigmålning av lösa delar


Grundning av motorkroppen                                                                  Färdigmålat


Hjulen monterade


Monteringen påbörjad
Traktorn färdig för utställning


Marianne defilerar på Tändkulans dag i Degeberga


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan