Ombyggnation, renovering och målning av släpvagn

Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan

April 2004                     Köp av biltransportsläp.                Överläggning med Johnnys Mekaniska om vad som skall byggas om. 


                                              Det är ett stort arbete.                                                       Demontering av översta våningen.  


Johnny har börjat att sandblästra vagnen.


Förstärkning och breddning av bakdelen


 

Vagnen är färdig. Första turen går till Degeberga och Tändkulan Vänners Träff  2006


Tillbaka till huvudsidan     Tillbaka till renoveringssidan