Start & provkörning av Rumely Oil Pull G 2040 1924

Stort tack till Bo Arne Olsson som hjälpt mig att hitta troligen den enda i Norden som har en Rumely Oil Pull.

 Det är en traktorsamlare från Danmark och han kom till Sverige på besök och hjälpte till att visa hur man startar en så här gammal och ovanlig traktor.

Det är ingen traktor man kastar sig på och startar utan att veta hur.

Den startade väldigt lätt för att ha stått i 6 år sedan förra starten.

Jag fick göra en testkörning runt gården

Här testar Bo Arne den enorma traktorn

 

Klicka här för att se en film på provkörningen