Våra motorer 3

Huvudsidan   Motorer 1   Motorer 2   Motorer 3   Motorer 4   Tändkulemotorer  Maskiner i Museet  Sitsar i Museet 

IH M 1,5 hk 500 r/m Nr. X3550


IH M 3 hk 600 r/m Nr. W35768


IH LA 1,5-2,5 hk 1936


International LA 1,5-2,5 hk 1938 med extrakyl 


Massey-Harris, Modell R 14, 2 hp 750 r/m, Nr 28738. Tillverkad i Toronto Canada 


Gengasaggregat till Motorcykel


Wolsley 1,5 hk,  ( Motorn till vänster )


Solo G3, 3 hk 800 r/m Nr 4950


Motor för remdrift


Alpa med vattenpump


Bradford


John Deere  1,5 hk 1940 Motortypen tillverkades mellan 1922 och 1946


IH M 1,5 hk 500 r/m Nr.


Huvudsidan   Motorer 1   Motorer 2   Motorer 3   Motorer 4   Tändkulemotorer  Maskiner i Museet  Sitsar i Museet